+90 532 576 51 82

SIK SORULAN SORULAR

Ameliyattan sonra sal覺kl覺 beslenen ve düzenli egzersizlerini yapan hastalarda ameliyattan sonra 1 y覺l içerisinde %65-80 oran覺nda kilo kayb覺 salanabilir. Ancak beslenme al覺kanl覺klar覺n覺 oturtamayan ve önerilere uymayan hastalarda ilerleyen zamanlarda yakla覺k olarak %5-30 oran覺nda tekrar kilo al覺m覺 olabilir.

Psikiyatrik rahats覺zl覺覺 olan, ekerli g覺dalar tüketmeyi seven, alkol ya da madde ba覺ml覺l覺覺 olan, kanser hastal覺覺 olan, genel anestezi alamayacak olan, tedavi edilmemi mide hastal覺覺 olan kiilere tüp mide ameliyat覺 uygulanmamal覺d覺r.

Günümüzde yap覺lan çal覺malar obezite cerrahisinin gebelik diyabeti veya yüksek tansiyon gibi hamilelii riske atabilecek durumlar覺 yar覺ya yak覺n oranda azaltarak sal覺kl覺 bir gebelik için bir çok risk faktörünü azaltt覺覺n覺 göstermektedir. Bunun yan覺 s覺ra a覺r覺 kilolu bebek riski de azalaca覺ndan sezaryen oran覺 dümektedir. Ancak gebelik için ameliyat sonras覺 minimum 12 ay, ideal olarak ise 15-18 ay beklemeleri gerekmektedir.

Ameliyattan sonra masa ba覺 çal覺malar覺na 4-5 gün sonra balayabilirsiniz. Fiziksel aktivite gerektiren ilere ise 15-20 gün sonra balayabilirsiniz.

Midedeki diki hatt覺ndaki dokunun beslenmesini ve iyilemesini azaltt覺覺 ve kaçak gelime riskini artt覺rd覺覺 için ameliyat sonras覺ndaki ilk 1 ay sigara kullanman覺z覺 önermiyoruz.

Saç dökülmesi obezite cerrahisinden sonra hastalar覺n yar覺s覺na yak覺n覺n覺 etkileyebilen bir sorundur. Ameliyat stresi, vitamin-mineral eksiklikleri, besin al覺m覺ndaki yetersizlik, su tüketimindeki yetersizlik saç dökülmesi sorununu artt覺ran temel sebeplerdir. Bütün bu yetersizlikler giderilse bile vücudun kalori al覺m覺ndaki azalma ve metabolik dengenin ani deiimi de saç dökülmesine sebep olabilir. Endielenmeyin bu dönemde dökülen saçlar k覺sa sürede yeniden ç覺kacakt覺r.

Tüp mide ameliyat覺n覺n ilk 1 y覺l覺nda midenin iyileme sürecini olumsuz etkilememek ad覺na kola, gazoz, soda gibi asitli ve gazl覺 içeceklerin tüketimi önerilmemektedir.

Obezite cerrahisi sonras覺nda yüksek efor gerektiren aktivitelerden ilk 21 gün uzak durman覺z覺 öneriyoruz.

Kilo verme sürecinizde düzenli ve vücut ekillendirici sporlar yaparsan覺z, cildinizde sarkma sorununu en aza indirgersiniz.

Hastaneden taburcu olduunuz anda uçaa binebilirsiniz.

Midenizde ve ba覺rsa覺n覺zda yap覺lan deiiklik nedeniyle a覺zdan beslenmeye yava yava geçecek ve size vereceimiz ayr覺nt覺l覺 bir program çerçevesinde devam edeceksiniz. Ameliyat sonras覺 1. gün  önce yudum yudum su sonraki gün ise s覺v覺 g覺dalar daha sonra ise yar覺 kat覺 ve kat覺lar s覺ras覺yla beslenmeniz devam edecek.

Trokar giri yerleri haricinde çok fazla ar覺 olumaz. Laparoskopik ilemlerde ar覺 minimal düzeydedir.

Ameliyat Öncesinde Hangi Testler Yap覺l覺yor?

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Ne Zaman Du Alabilirim?

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Kaç Gün Yataca覺m?

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Ne Zaman Denize/Havuza Girebilirim?

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Alkol Kullan覺m覺

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Kahve Tüketimi

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Protein Al覺m覺n覺n Önemi

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Mide Bulant覺s覺

Hastanede veya sonras覺nda refakatçi ihtiyac覺m olacak m覺?

Doktorunuz taraf覺ndan bilgilendirildiiniz ilk görümeden ve ameliyat tarihiniz belirlendikten sonra anestezi alman覺za engel olabilecek bir durum olmad覺覺n覺n belirlenmesi için baz覺 kan testleri, endoskopi, EKG, solunum fonksiyon testi, ultrason gibi tetkikler istenmektedir. Dahiliye, kardiyoloji, anestezi, psikiyatri, göüs hastal覺klar覺 ve endokrinoloji uzmanlar覺n覺n konsultasyonlar覺 istenmektedir.

Koruyucu banyo örtüleri ile pansumanlar覺n覺z覺 kapatarak 1.günden itibaren du alabilirsiniz.

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Kaç Gün Yataca覺m?

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Ne Zaman Denize/Havuza Girebilirim?

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Alkol Kullan覺m覺

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Kahve Tüketimi

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Protein Al覺m覺n覺n Önemi

Tüp Mide Ameliyat覺ndan Sonra Mide Bulant覺s覺

Hastanede veya sonras覺nda refakatçi ihtiyac覺m olacak m覺?

Hastanemizdeki özel odan覺zda  2 gece kalacaks覺n覺z.

Ortalama 3 hafta sonra denize ya da havuza girebilirsiniz.

Ameliyattan sonraki ilk 6 ay kesinlikle alkol tüketilmemesi önerilmektedir.

Kafein içeren kahve kullan覺m覺 ameliyattan sonraki ilk 1 ay  önerilmemektedir.

Tüp mide ameliyat覺 geçiren hastalar覺n h覺zl覺 kilo verirken kaslar覺nda kay覺p yaamamas覺 için günlük en az 60 gram protein tüketmesi gerekmektedir.

Ameliyattan sonra mide bulant覺s覺n覺n temel sebepleri mideyi alabileceinden fazla besinle zorlamak, h覺zl覺ca yemek, yeteri kadar çinemeden yutmakt覺r. Mide bulant覺lar覺n覺n önüne geçmek için doygunluk hissedildii an yeme-içme b覺rak覺lmal覺, lokmalar küçültülüp iyice çinenmeli ve yava yenmelidir.

Hastanemizde size yard覺mc覺 olacak yeterli sal覺k personeli olmas覺 ve laparoskopik yöntemle ameliyat olman覺z durumunda mutlak olarak refakatç覺ya ihtiyac覺n覺z olmayacakt覺r. Ancak özellikle aç覺k cerrahi uygulanmas覺 durumunda refakatçi ihtiyac覺n覺z覺n olabileceini unutmay覺n覺z. Hastaneden ç覺kt覺ktan sonra pek çok iinizi kendiniz yapabilirsiniz, ancak ilk hafta çevrenizde size yard覺mc覺 olacak birilerinin olmas覺 yararl覺 olacakt覺r.